نویسنده = �������������������� ��������
مروری بر کاربردهای نوین فناوری فراصوت توان بالا در جراحی پزشکی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 157-173

رضوان عابدینی؛ محمد صابرجهرمی