دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-137 
6. صداخفه‌کن‎ها و ارزیابی تجربی آنها

صفحه 60-72

حسین نکوبیدار؛ فتح الله امی؛ علی میرمحمدی


7. بررسی فناوری‌های صوتی پایش جریان در رودخانه‌ها

صفحه 73-82

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ سید امیرمحمد حسن‌لی


8. بررسی روش‌های بالانس ملخ‌های هوایی

صفحه 83-101

سید علی موسوی؛ امید مطهری فرد؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی


11. مروری بر استفاده از امواج فراصوت در تصفیه پساب های کشاورزی

صفحه 120-137

امیر حسین تقی پور؛ کامیار موقرنژاد؛ مهسا نریمانی