دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1400 
1. مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

صفحه 3-23

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


2. تاثیر امواج التراسونیک در افزایش شدت جین شویی

صفحه 24-34

مرسده فاطمه یزدان بخش؛ زهرا علی یولداشی؛ ثریا اکبری


3. بررسی سمت و سوی کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فرآیندهای جوشکاری

صفحه 35-55

علی محمدی سیوکی؛ رضوان عابدینی؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند


9. اهمیت روش تیکه‌نگاری صوتی در مطالعات اقیانوس‌شناسی

صفحه 133-143

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ مهران صادقی دلوئی


10. عیب‌یابی در صفحات کامپوزیت چندلایه با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک

صفحه 144-156

محتشم خان احمدی؛ مجید قلهکی؛ احمد قاسمی قلعه بهمن؛ مرتضی خادمی کوهی