دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


2. تاثیر امواج التراسونیک در افزایش شدت جین شویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

مرسده فاطمه یزدان بخش؛ زهرا علی یولداشی؛ ثریا اکبری


3. بررسی سمت و سوی کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فرآیندهای جوشکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

علی محمدی سیوکی؛ رضوان عابدینی؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند


4. معرفی روش مرز مغروق برای تحلیل مسائل برهم‌کنش سازه با سیال از نوع ارتعاش ناشی از گردابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

محمدرضا تابش پور؛ حجت نادری اسرمی


5. تاثیر شرایط مرزی غیرایده آل بر ارتعاشات آزاد تیر با تکیه گاه ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

رضا آذرافزا؛ مهدی همت بلند؛ علی داور


6. واکاوی شرایط آکوستیکی مساجد تاریخی تبریز از منظر گونه بندی حجمی و فرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

فرزانه قلیزاده؛ عباس غفاری؛ محمدعلی کی‌نژاد