دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربرد روش اجزاء محدود در طراحی و ارزیابی عملکرد هورن برش فراصوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

رضوان عابدینی؛ محمد ابراهیم سیاهکوهی؛ علی محمدی سیوکی؛ وحید فرتاش وند


تحلیل ارتعاش آزاد پوسته استوانه‌ای ترک‌دار به روش عددی و آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

رضا آذرافزا؛ مطهره عزیزی؛ حسین لکزیان؛ پویا پیرعلی


شاخص‌های پیش بینی صدا در اماکن بسته متداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

رستم گلمحمدی


تحلیل و بررسی اثر چیدمان لایه ها و زوایای الیاف بر رفتار ارتعاشاتی پوسته های استوانه ای FML بر بستر الاستیک پاسترناک با شرایط مرزی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

مرتضی خادمی کوهی؛ احمد قاسمی قلعه بهمن؛ امین فرخ آبادی؛ محمدرضا محمدعلیها؛ محمود جدی


یک مدل تجربی برای برآورد زمان بازآوایی در اماکن آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

آرزو سارانی ملاک؛ رستم گلمحمدی؛ محسن علی آبادی؛ مریم فرهادیان