دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

الگوریتم جدید جهت تشخیص عیب ترک نازل انژکتور موتور دیزل با استفاده از آنالیز ارتعاشات، آزمون T و شبکه ی عصبی SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1401

مهدی زکی زاده؛ علی جمالی؛ منصور رفیعیان


تعیین مشخصه‌های عملکردی و پایش سلامت پیزوالکتریک به روش تحلیل امپدانسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

رضوان عابدینی؛ وحید فرتاش وند؛ راضیه السادات سالاری


کنترل نیمه‌فعال سازه‌های مجاور سه و نه طبقه با کمک الگوریتم‌های فازی نوع-1 و 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

محسن بهمئی؛ سید مهدی زهرائی


افت انتقال صوت در پوسته ‏های استوانه ای کامپوزیتی هوشمند پیزوالکتریک تحت امواج صوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

حسین آذریون؛ محمد رضا الهامی


تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم دیسک و پره همراه با نامیزانی در جرم و سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد


بازشناسی احساسات از روی گفتار بر پایه بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی پیچشی و تکنیک افزایش دادگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

معصومه شفیعیان