دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. الگوریتم جدید جهت تشخیص عیب ترک نازل انژکتور موتور دیزل با استفاده از آنالیز ارتعاشات، آزمون T و شبکه ی عصبی SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1401

مهدی زکی زاده؛ علی جمالی؛ منصور رفیعیان


2. تعیین مشخصه‌های عملکردی و پایش سلامت پیزوالکتریک به روش تحلیل امپدانسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

رضوان عابدینی؛ وحید فرتاش وند؛ راضیه السادات سالاری