دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تحلیلی و عددی اثر اختلاف فشار و تغییر شاخص رفتار جریان بر رفتار رئولوژیکال سیال MR در دمپرهای مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

محمد رضا الهامی؛ محمدرضا نجفی


2. اثر کشش‌سطحی محیط مایع بر بازدهی فرآیند ساخت نانو-پوسته‌های دی‌سولفیدمولیبدن با استفاده از پروب فراصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

نجمه السادات تقوی؛ رضا افضل زاده


3. تحلیل ارتعاشی و بررسی تغییرات فشار بر روتور توربین با تاکید بر تعامل کوپل و بدون کوپل سازه و سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی


4. بررسی اثر تغییر نیم موج‌های محیطی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های استوانه‌ای در ارتعاشات زیر آب به‌صورت تجربی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


6. مطالعه تطبیقی تکنیک های آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن در پایش وضعیت و عیب یابی Fresh Water Pump

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

سعید شیروانی شاه عنایتی


7. نتایج اجرای برنامه نت پیش بینانه مبتنی بر ترموگرافی، آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن در یکی از میادین نفتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1400

سعید شیروانی شاه عنایتی