روش نوین اندازه‏ گیری نوسانات دینامیکی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-4

حامد علیزاده؛ آرش جودی؛ حسین بالازاده بهار


تشخیص حس وابسته به گویندة گفتار فارسی با استفاده از ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-14

منصوره کرمی؛ پریا جمشیدلو؛ حسین صامتی


تخمین میزان بُرد در سونارهای غیرفعال

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 3-13

هادی امیری


بررسی دسته موتورهای هیدرولیکی از منظر نوع، کاربرد و روند توسعه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 3-21

رضا تیکنی؛ سعید ضیائی راد


مطالعة اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 3-13

میلاد عباسی؛ محمدرضا منظم؛ آرش اکبر زاده


اصول و کاربرد پایش سلامت سازه ها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 3-17

رسول محرمی؛ امیرحسین بیات؛ سروش آقائی


تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی


کاربرد اکوستیک در تشخیص دانه های گندم آفت‏ زده

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 3-9

سید جواد سجادی


انتقال انرژی بی‌سیم با تکیه بر استفاده از امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 3-14

سجاد احسان بخش؛ رضا تیکنی


طراحی، ساخت و تحلیل مکانیزم برداشت انرژی از ارتعاشات سیستم تعلیق موتورسیکلت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 3-12

فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ حامد شهابی؛ محمد محجوب


بازرسی خودکار خوردگی در یک پروفیل مستطیلی با استفاده از روبات روبشگر فراصوتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 3-16

بهراد قاضی نوری؛ فرهنگ هنرور؛ مهدی ضیغمی


کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-14

سید مهدی زهرائی؛ امیر فرج اللهی راد


ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در مسافرین نشسته مترو تهران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 10-24

کیکاوس ازره؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی


بررسی تجربی و عددی عملکرد میراگر مغناطیسی کنترل‏ پذیر در برابر ارتعاشات با فرکانس‏ های مختلف

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 12-19

علی تدینی‌نژاد؛ روزبه اعیانی؛ محمدمهدی ناصری مجرد؛ محمد اقتصاد


روش‌های تنظیم ارتفاع خودرو با استفاده از تعلیق بادی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 12-25

حسین ناظمیان؛ مسعود مسیح طهرانی


تحلیل فرکانسی اثر مخلوط سوخت‌های دیزل و بیودیزل بر صدای یک موتور تک سیلندر دیزلی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 13-22

نعمت کرامت سیاوش؛ غلامحسن نجفی؛ سید رضا حسن بیگی؛ برات قبادیان


تعیین تجربی موقعیت نشتی گاز خط لوله فشار بالا با استفاده از روش نشرآوایی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 13-22

حمیدرضا حاجی باقری؛ سید علی ابراهیمیان