موضوعات = دینامیک سازه ها
تعداد مقالات: 11
1. معرفی روش مرز مغروق برای تحلیل مسائل برهم‌کنش سازه با سیال از نوع ارتعاش ناشی از گردابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

محمدرضا تابش پور؛ حجت نادری اسرمی


2. کنترل مرزی رایزر دریایی انعطاف پذیر با فرض پروفیل‌های خطی و نمایی برای جریان سطحی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-105

منوچهر صالحی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ ارسطو عظیمی


3. تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری در یک تیر ویسکوالاستیک میکرو، مدل شده با استفاده از مدل ویسکوالاستیک مرتبه کسری کلوین- وویت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-38

احسان لقمان؛ علی کمالی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ مصطفی عباس زاده


4. مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به کمک دستگاه ارتعاش-سنج لیزری دوپلری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-90

,ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی


5. برازش و تعیین پارامترهای مدل فرم بسته برای جنبش شدید زمین تحت رکوردهای نیرومند زلزله در حوزه نزدیک گسل

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-117

مهشاد جمعدار؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی قنبری


6. تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی


7. مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-105

محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم ملایجردی


8. آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار


10. تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-27

علی مینائی؛ سید امیر کیوان قربانی تنها


11. تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-69

محمدرضا تابش پور