موضوعات = دینامیک سازه ها
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری در یک تیر ویسکوالاستیک میکرو، مدل شده با استفاده از مدل ویسکوالاستیک مرتبه کسری کلوین- وویت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-38

احسان لقمان؛ علی کمالی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ مصطفی عباس زاده


2. مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به کمک دستگاه ارتعاش-سنج لیزری دوپلری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-90

,ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی


3. برازش و تعیین پارامترهای مدل فرم بسته برای جنبش شدید زمین تحت رکوردهای نیرومند زلزله در حوزه نزدیک گسل

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-117

مهشاد جمعدار؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی قنبری


4. تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی


5. مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-105

محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم ملایجردی


6. آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار


8. تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-27

علی مینائی؛ سید امیر کیوان قربانی تنها


9. تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-69

محمدرضا تابش پور