موضوعات = ماشین های دوار
تعداد مقالات: 9
2. بررسی ارتعاش جانبی مته در فرآیند سوراخکاری بتن

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-68

عباس رهی


3. روشهای تخمین سفتی درگیری در چرخدنده‌های ساده

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-79

مریم قصاب زاده


4. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد


6. بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی