موضوعات = آکوستیک زیرآب
تعداد مقالات: 6
3. پیش‌بینی رفتار اکوستیکی انواع پوشش‌های جاذب

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-107

محمد رضا خلیل آبادی


4. بررسی نحوة انتشار صوت در لایة ترموکلاین در جنوب دریای خزر (سواحل بابلسر)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 86-91

فردین هادی؛ محمد اکبری نسب


5. تخمین میزان بُرد در سونارهای غیرفعال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-13

هادی امیری


6. اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی