موضوعات = مهندسی آکوستیک
تعداد مقالات: 4
2. سنجش حجم گردو با استفاده از پارامتر آکوستیکی فشار صدا در لوله امپدانس

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-58

علی ملکی؛ فرزاد مهدیه؛ نیلوفر باغ‌وردانی


3. بررسی روند شکست مصالح ترد با استفاده از پارامترهای روش انتشار آوایی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-33

مرتضی احمدی؛ محمد حسین عرب نژاد