موضوعات = آزمون های شوک و ارتعاش
تعداد مقالات: 8
1. مدل سازی تأثیر نوفه صدا بر روی یک تیرک پیزوالکتریک برای جمع آوری انرژی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

امیر پناهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ علی مولوی


2. بررسی تجربی اثر پیری بر رفتار ارتعاشی استاک بریج دمپر های خطوط انتقال برق

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-11

مهدی خاقانی؛ مسعود آسایش


4. تحلیل ارتعاشی و مدلسازی فوم نشستگاه صندلی به کمک روش اجزای محدود

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-104

ندا عسگری فر؛ علی ملکی؛ شهره دایی جواد


5. شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-112

فیروز بختیاری نژاد؛ خسرو معدنی پور؛ جواد حسین زاده


6. معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی


7. بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-52

منصور رفیعیان؛ مریم خلیلی گشنیگانی؛ محمد مهدی ابوترابی


8. آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار