موضوعات = آزمون های شوک و ارتعاش
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر تغییر نیم موج‌های محیطی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های استوانه‌ای در ارتعاشات زیر آب به‌صورت تجربی و عددی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-18

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


2. مدل سازی تأثیر نوفه صدا بر روی یک تیرک پیزوالکتریک برای جمع آوری انرژی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

امیر پناهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ علی مولوی


3. بررسی تجربی اثر پیری بر رفتار ارتعاشی استاک بریج دمپر های خطوط انتقال برق

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-11

مهدی خاقانی؛ مسعود آسایش


5. تحلیل ارتعاشی و مدلسازی فوم نشستگاه صندلی به کمک روش اجزای محدود

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-104

ندا عسگری فر؛ علی ملکی؛ شهره دایی جواد


6. شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-112

فیروز بختیاری نژاد؛ خسرو معدنی پور؛ جواد حسین زاده


7. معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی


8. بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-52

منصور رفیعیان؛ مریم خلیلی گشنیگانی؛ محمد مهدی ابوترابی


9. آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار