کلیدواژه‌ها = نرم‌افزار آدامز
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس‌های طبیعی خودرو در نرم‌افزار آدامز

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-43

مهدی فیض اله زاده؛ علی رحمانی هنزکی؛ علی میرمحمدی