کلیدواژه‌ها = آکوستیک
تعداد مقالات: 4
1. مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


2. مروری بر امکان دفع حشره مگس سفید با استفاده از تله‌های آکوستیکی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 72-83

ستار قاسمی گنیرانی؛ علی ملکی


3. یکپارچه‌سازی طراحی پارامتریک و مهندسی آکوستیک (برای شکل دادن به سالن کنسرت)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 40-56

هانیه مجیدی؛ حمیدرضا فرشچی؛ عباس غفاری


4. بررسی ملاحظات ناظر بر کاهش تراز نوفه در ساختمان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 80-90

احسان سلکی؛ احسان روحی؛ سعید خدامی