کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین لایه ای در صفحات کامپوزیتی انحنادار بر خواص ارتعاشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-17

رضا آذرافزا؛ مجید قدیمی؛ ایرج هرسینی


3. فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی