کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی احتمال ایجاد پدیده تشدید در پره‌های روتور کامپوزیتی یک بالگرد

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 15-30

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ حسین روستازاده


2. بررسی اثر تغییر نیم موج‌های محیطی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های استوانه‌ای در ارتعاشات زیر آب به‌صورت تجربی و عددی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-18

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


3. بررسی ارتعاش جانبی مته در فرآیند سوراخکاری بتن

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-68

عباس رهی


4. مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین لایه ای در صفحات کامپوزیتی انحنادار بر خواص ارتعاشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-17

رضا آذرافزا؛ مجید قدیمی؛ ایرج هرسینی


6. فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی