کلیدواژه‌ها = المان محدود
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی


3. بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی