کلیدواژه‌ها = ارتعاشات
تعداد مقالات: 9
1. ارتعاشات ناشی از پدیده منقاری در آزمون پرش صندلی خلبان در سامانه سورتمه

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 65-79

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس


3. ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-70

علی مهرکیش؛ علی اکبر اکبری؛ محمد رضا غلامی


5. ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-131

عباس غفاری؛ راحله فرهنگی؛ مرتضی پورمحمدی؛ فرشته طاهری


6. بررسی تاثیر مدل رفتاری خاک در تحلیل عددی ارتعاشات ناشی از حرکت قطار در حضور ترانشه مانع

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-79

علیرضا اردکانی؛ ابراهیم سعادتفر


7. اثر بارهای ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتریکی کانکتورهای الکتریکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 14-18

مهدی بهزاد؛ حامد درویش گوهری


8. بررسی تأثیر ارتعاشات ناشی از حرکات شناورهای تندرو بر عملکرد و سلامتی انسان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-11

مسلم نجفی؛ میلاد نورآبادی


9. سیستم محرک تسمه‏ ای مصرف‏ کننده‏ های جانبی موتور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-34

بهروز مشهدی؛ علی نصیری طوسی؛ احسان ذاکری هرندی