کلیدواژه‌ها = وابسته به گوینده
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص حس وابسته به گویندة گفتار فارسی با استفاده از ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-14

منصوره کرمی؛ پریا جمشیدلو؛ حسین صامتی