کلیدواژه‌ها = برداشت انرژی
تعداد مقالات: 3
1. برداشت انرژی از سیستم دیسک صلب چرخان با دو تیر طره و پیزوالکتریک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 133-149

اسماعیل شیرازی؛ علی اصغر جعفری


2. مدل سازی تأثیر نوفه صدا بر روی یک تیرک پیزوالکتریک برای جمع آوری انرژی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

امیر پناهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ علی مولوی


3. طراحی، ساخت و تحلیل مکانیزم برداشت انرژی از ارتعاشات سیستم تعلیق موتورسیکلت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-12

فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ حامد شهابی؛ محمد محجوب