نویسنده = محمد اکبری نسب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نحوة انتشار صوت در لایة ترموکلاین در جنوب دریای خزر (سواحل بابلسر)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 86-91

فردین هادی؛ محمد اکبری نسب