نویسنده = �������������� ����������
امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب‌های گیاهی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 85-99

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ مجید قربانی جاوید