نویسنده = احسان رئیسی استبرق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد