نویسنده = ������ ���������� ��������
مقایسه رفتار صوتی- مکانیکی ماده مرکب پایه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه و پلی پروپیلن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 77-93

جهان تقی زاده؛ رضا بابازاده تبلی؛ عباس تلخابی