نویسنده = ���������� ��������
چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 22-32

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی؛ حسین طائب