نویسنده = سعید ضیایی راد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد


2. بررسی دسته موتورهای هیدرولیکی از منظر نوع، کاربرد و روند توسعه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-21

رضا تیکنی؛ سعید ضیائی راد