نویسنده = رضا تیکنی
تعداد مقالات: 2
1. انتقال انرژی بی‌سیم با تکیه بر استفاده از امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-14

سجاد احسان بخش؛ رضا تیکنی


2. بررسی دسته موتورهای هیدرولیکی از منظر نوع، کاربرد و روند توسعه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-21

رضا تیکنی؛ سعید ضیائی راد