نویسنده = ������ �������������� ����������
فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی


کاهش ارتعاش چرخدنده مخروطی ساده به کمک اصلاح پروفیل دندانه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 96-102

فرهاد شیخ سامانی؛ حبیب اله مطهر