نویسنده = فرهاد شیخ سامانی
تعداد مقالات: 3
1. فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی


2. کاهش ارتعاشات خودتحریک در فرآیند میکروفرزکاری با استفاده از جاذب‌های ارتعاشی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-67

فرهاد شیخ سامانی؛ صالح شاکری


3. کاهش ارتعاش چرخدنده مخروطی ساده به کمک اصلاح پروفیل دندانه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-102

فرهاد شیخ سامانی؛ حبیب اله مطهر