نویسنده = محمدرضا الهامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی


2. چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-32

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی؛ حسین طائب