نویسنده = �������� ������������ �������� ������
پیش‌بینی رفتار اکوستیکی انواع پوشش‌های جاذب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 101-107

محمد رضا خلیل آبادی