نویسنده = معصومه فائز
تعداد مقالات: 2
1. اثر فراصوت بر ارزیابی تازگی و فراوری تخم‌مرغ به عنوان روش فرایندی جدید و پیشرفته

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 162-181

معصومه فائز؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ لیلا نادری


2. بررسی ساز و کار استخراج ترکیبات غذایی و دارویی با کمک فراصوت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-42

معصومه فائز؛ مریم علیان نژادی؛ لیلا نادری