نویسنده = سلمان نوری زه آب
تعداد مقالات: 1
1. تخمین زمان واخنش کلاس درس با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 150-161

سلمان نوری زه آب؛ معصومه شفیعیان