نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی روش‌های بالانس ملخ‌های هوایی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 83-101

سید علی موسوی؛ امید مطهری فرد؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی