نویسنده = ���������������� ������
تحلیل ارتعاش آزاد پوسته استوانه‌ای ترک‌دار به روش عددی و آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

رضا آذرافزا؛ مطهره عزیزی؛ حسین لکزیان؛ پویا پیرعلی


تاثیر شرایط مرزی غیرایده آل بر ارتعاشات آزاد تیر با تکیه گاه ساده

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 71-83

رضا آذرافزا؛ مهدی همت بلند؛ علی داور