نویسنده = فرهنگ هنرور
تعداد مقالات: 5
1. بازرسی خودکار خوردگی در یک پروفیل مستطیلی با استفاده از روبات روبشگر فراصوتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-16

بهراد قاضی نوری؛ فرهنگ هنرور؛ مهدی ضیغمی


2. اندازه گیری مدول یانگ به روش فراصوتی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-66

رامین شعبانی؛ فرهنگ هنرور


3. امواج لمب و کاربرد آن‌ها در ارزیابی غیرمخرب (NDE)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-48

فرهنگ هنرور؛ عادل صداقتی


4. طراحی یک سیستم فراصوتی با استفاده از تکنیک حباب‌ساز جهت بازرسی اتصالات چسبی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 48-56

مهران سپهری خامنه؛ فرهنگ هنرور


5. محاسبة سرعت صوت در فولاد ای. آی. اس. آی. 4140 با استفاده از تکنیک معکوس تابع همدوسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-54

سید عباس ارحام نمازی؛ فرهنگ هنرور؛ محسن اعیانی