نویسنده = ������������������ ��������
آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار