نویسنده = علی رهروی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی نوفة هیدرودینامیکی یک پروانة زیرسطحی به‌کمک نرم‌افزارهای فلوئنت و سیس‏نویز

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-10

علی رهروی؛ سعید خردمند؛ منصور علیزاده