نویسنده = ������������ ����������������
هنر اندازه‏ گیری و مدلسازی در آزمایش مودال و مشکلات آن (بخش پایانی)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 48-60

هدی سرپرست؛ محمدرضا آشوری؛ محمدمهدی خطیبی