نویسنده = �������������� ��������
بررسی تجربی و عددی عملکرد میراگر مغناطیسی کنترل‏ پذیر در برابر ارتعاشات با فرکانس‏ های مختلف

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 12-19

علی تدینی‌نژاد؛ روزبه اعیانی؛ محمدمهدی ناصری مجرد؛ محمد اقتصاد