نویسنده = فیروز بختیاری نژاد
تعداد مقالات: 5
1. کنترل مرزی رایزر دریایی انعطاف پذیر با فرض پروفیل‌های خطی و نمایی برای جریان سطحی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-105

منوچهر صالحی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ ارسطو عظیمی


2. تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری در یک تیر ویسکوالاستیک میکرو، مدل شده با استفاده از مدل ویسکوالاستیک مرتبه کسری کلوین- وویت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-38

احسان لقمان؛ علی کمالی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ مصطفی عباس زاده


3. مطالعه عددی اثرات حرکات کشتی بر روی مشخصه‌های استاتیکی و ارتعاشی دکل

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 39-54

حمیدرضا رستمی؛ وحدت پیروزرام؛ فیروز بختیاری نژاد؛ جواد اوروجی


4. شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-112

فیروز بختیاری نژاد؛ خسرو معدنی پور؛ جواد حسین زاده


5. ویبروآکوستوگرافی فناوری نوین تصویربرداری بر مبنای فراصوت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 40-47

فیروز بختیاری نژاد؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند؛ رضوان عابدینی