نویسنده = کامیار موقرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور


2. ارائه یک روش فرکانس پایین و دستگاه مربوطه به منظور اندازه‌گیری سرعت صوت در مایعات

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-38

کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور