نویسنده = ���������� �������� ��������
انتقال انرژی بی‌سیم با تکیه بر استفاده از امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 3-14

سجاد احسان بخش؛ رضا تیکنی