نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تعیین مشخصه‌های عملکردی و پایش سلامت پیزوالکتریک به روش تحلیل امپدانسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 14-29

رضوان عابدینی؛ وحید فرتاش وند؛ راضیه السادات سالاری