نویسنده = ابوالفضل حسنی بافرانی
تعداد مقالات: 2
1. مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


2. مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی