نویسنده = ���������� ������ ������
تحلیل ارتعاشی و مدلسازی فوم نشستگاه صندلی به کمک روش اجزای محدود

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 93-104

ندا عسگری فر؛ علی ملکی؛ شهره دایی جواد