نویسنده = سامان فرید سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. بهره گیری از تکنیک های پردازش سیگنال آرایه‌ای به منظور بهبود الگوریتم فراصوت لیزری

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-92

عبداله رستمی؛ علیرضا ناطقی؛ سامان فرید سلطانی