نویسنده = ������������ ������������ ������
ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس‌های طبیعی خودرو در نرم‌افزار آدامز

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 33-43

مهدی فیض اله زاده؛ علی رحمانی هنزکی؛ علی میرمحمدی