نویسنده = اصغر مهدیان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عبور خودروی شنی‌دار از موانع

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-70

سعید ابراهیمی؛ علی کلاهدوزان؛ اصغر مهدیان