نویسنده = علی ملکی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر امکان دفع حشره مگس سفید با استفاده از تله‌های آکوستیکی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 72-83

ستار قاسمی گنیرانی؛ علی ملکی


2. سنجش حجم گردو با استفاده از پارامتر آکوستیکی فشار صدا در لوله امپدانس

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-58

علی ملکی؛ فرزاد مهدیه؛ نیلوفر باغ‌وردانی